CONVEYOR CBC

Fungsi dari alat ini adalah sebagai penghantar buah yang telah dipress sekaligus juga membantu pengeringan fiber sebelum masuk ke depericarper station.